Historie oddílu

      Zakladatelé tenisového dění v Jiříkově byli v roce 1947 tehdejší podnikatelé pánové Kaloč, Vojta a Matoušek. Ve Šluknovském výběžku to tehdy byly první tenisové kurty. Byly oplocené a jako zařízení sloužil dřevěný srub přenesený z tehdejšího parku pod nemocnicí Ebersbach. Tento srub byl však v roce 2015 nahrazen novou chaloupkou. Zájemců o tenis v samých začátcích bylo poměrně dost. Z těch nejznámějších jmenujme pány Papeže, Jelínka, Kovalčuka, Vojtu, Vodáka a Matouška. Tenisového dění se účastnily i ženy, například paní Kochová (Zemanová), Jelínková a Šléglová. Výkonnostní úroveň byla poměrně vysoká, protože jmenovaní začínali s tenisem již ve vnitrozemí. Na tuto skupinu starších hráčů navázali mladí talentovaní hráči, kteří začínali s tenisem již v Jiříkově a pod vedoucím oddílu panem Michálkem byla přihlášena i soutěž. Z této generace stojí zato zmínit několik hráčů, i když mnozí opustili Jiříkov a další zanechali sportovní činnosti. Například pánové Diesner, Papík, Katzer, Korecký, Suchý, Práchenský, Balkovský a Dufkové. Koncem šedesátých a v sedmdesátých let nastává pomalý útlum, ztrácí se zájem o tenis a nastává doba jakéhosi živoření. Provoz udržují pouze ti nejobětavější, kterým patří dík za to, že na tak pěkném místě nenastala devastace tak typická pro naše město. Stojí za to jmenovat pány Haidla, Málka, Práchenského a Jirkovského. S úpadkem činnosti tenisu však přichází vlna rozvoje volejbalu a poměrně početná základna se snaží udržovat celý prostor v přijatelném stavu. V roce 1984 se daří vybudovat nové oplocení s podezdívkou. Vlastní realizaci zajišťuje oddíl volejbalu svépomocí a dobrovolně bez nároku na odměnu. Odborné práce provedli pánové Málek, Horák, Haidl a Vytejček za odměnu, která by byla při dnešním uvažování až nepochopitelně nízká.

      Nepochopitelné je rovněž to, jak velký rozsah dobrovolných prací se podařilo zajistit. Podařilo se to pouze díky velkému nadšení a zápalu. Oživení tenisu nastává koncem devadesátých let minulého století. Přestože skončily podpory OV ČSTV a místních závodů, vzrůstá počet zájemců a díky vedení Spartaku Jiříkov se daří zajistit i správce kurtů. Tím je zajištěn průběžný úklid a příprava hřišť. Je zajišťováno rovněž občerstvení. Nové podmínky si vynutily zavedení poplatků za odehranou hodinu, které je možné kompenzovat odpracováním hodin na údržbě zařízení. Nelze opomenout podporu městského úřadu našeho města, který v nových podmínkách v rámci možností zajišťuje potřebný materiál pro provoz kurtů. Současná skupina lidí zajímajících se o tenis se schází ve třech hlavních hracích dnech a to ve středu a pátek odpoledne a v neděli. Ostatní dny jsou téměř volné a jsou využívány nahodile.

      Mimo zmíněné hrací dny jsou pořádány celodenní turnaje jednotlivců i dvojic, na které přijíždějí i účastníci z širšího okolí. Turnajů se účastní obvykle více než 30 hráčů. V období antukového půstu se tenisový oddíl věnuje též jiným sportovním aktivitám. K již tradičním akcím patří biatlon, pořádaný jednou pro děti a mládež a podruhé pro nás, dospěláky. Občasné výlety, pěší tůry, florbalové zápasy a jiné akce dále pomáhají utužovat jak fyzickou, tak psychickou stránku našich hráčů. Jak je vidět, jiříkovský tenisový oddíl funguje. Není to jen díky tomu, že jsme získali třetí (původně volejbalový) kurt, ale i díky tomu, že pevné personální jádro oddílu je neměnné a pro věc zapálené stejně tak, jako bylo za našich předchůdců.

Václav Jirkovský, 2016