Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

10.12.2018

     Jelikož se nám závratnou rychlostí blíží vánoční svátky a konec tohoto roku, je načase se ohlédnout za uplynulou tenisovou sezonou. Jistě jste i vy, vážení čtenáři, zaznamenali letošní příznivé počasí. To nám letos dovolilo nejen zahájit sezonu relativně brzy, ale hlavně ji ukončit až s příchodem listopadu. Hraní jsme si tedy užili dostatek. Stačí si vzpomenout, kolik oblíbených turnajů náš oddíl letos uspořádal - Masárův set, turnaj pro děti, turnaj ve smíšených čtyřhrách, Václavský turnaj a další. V našich řadách jsme také přivítali další dva členy. Ti, ač jsou z Rumburku, dali přednost našemu oddílu, což svědčí o přátelské atmosféře, která v naší organizaci panuje. S radostí je také třeba zmínit fakt, že oproti loňské sezoně opět narostl počet dětí docházejících na pravidelné tréninky.

     Jaká vlastně bude nová sezona v příštím roce? S jistotou můžeme říct, že budeme pokračovat ve stejném duchu jako letos. Zkvalitňováním vybavení (např. oprava či výměna laviček). Dále pořádáním populárních turnajů a dalších mimotenisových aktivit.

     Nebylo by světlých vyhlídek do budoucnosti bez záslužné činnosti v současnosti. Jinak řečeno - bez práce nejsou koláče. Platí to i pro nás. Tímto tedy děkujeme všem našim členům a členkám, kamarádům a kamarádkám, kteří krom hraní přiložili ruku k dílu a přispěli k hladkému chodu našeho oddílu. Dále děkujeme panu Tomáši Fraňkovi a jeho týmu za vedení tréninků pro děti. Velké poděkování za součinnost patří již tradičně také TJ Spartak Jiříkov a městu Jiříkovu. Děkujeme taktéž všem divákům, návštěvníkům a přátelům, kteří k nám kdy dorazili za sportem, zábavou a dobrou náladou.

     Závěrem nám tedy dovolte již jen vyslovit stručné, zato však srdečné přání. Přání klidného prožití vánočních svátků, stejně jako úspěšného vstupu do roku 2019. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje Tenisový oddíl Jiříkov.